imagen de ambitos de acción

Àmbits d'acció> Desenvolupament Urbà

Els nostres àmbits especialitzats als que contribuïm a desenvolupar la nostra acció


En cada una de las àrees s'ofereixen diferents tipus de serveis:

imagen de dessarrollo urbano agger

Desenvolupament Urbà


  • Urbanisme i Ordenació del Territori

  • Gestió del Sòl

  • Enginyeria Urbana

  • Arquitectura i Edificació

  • Censos, Inventaris i Cadastres

  • Direcció Integrada de Projectes