imagen de eficiencia energética

Eficiència Energètica

Eficiència Energètica - Auditoria Energètica - Gestió Energètica - Planificación Energètica - Projectes energètics i energies renovables - Subvencions per a projectes energètics - Claus en mà


imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética
imagen de eficiencia energética

La capacitat de l’home per aprofitar les diferents fonts de energia, al llarg de la historia ha afavorit el progrés permeten la creació i el desenvolupament de les societats del benestar i confort tal i com avui les coneixem.

 

Com a consumidors, coneguem i comprenguem el valor intrínsec de l’energia i amb ell adquirim uns hàbits de consumo energètic sostenible, aplicables a la nostra vida quotidiana, aplicant energies renovables respectuoses amb el medi ambient, tot això constitueix l’eficiència energètica.

 

AGGER Gestió, empresa líder en el mercat, a través dels seus serveis, elabora plans d’eficiència energètica segons el protocol de Kioto i la normativa directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.


 

Auditoria Energètica

 

La auditoria energètica consisteix en establir un pla estructurat encaminat a l’estalvi energètic. Consisteix en recollir informació, analitzar-la, classificar-la, realitzar propostes alternatives i prendre decisions.

 

S’estudia àmpliament el grau d’eficiència energètica en qüestió, depenent del tipus de construcció o instal·lació. S’analitza els elements que consumeixen energia, el factor tèrmic i els hàbits d’utilització.

 

Es recomanen les accions més adequades a adoptar en funció dels resultats aconseguits amb l’objectiu de treure el major rendiment en el consum, contemplant l’optimització de l’estalvi, la ràpida implantació i el cost de l’operació.

 

Una auditoria promou l’elecció d’invertir en estalvi y eficiència energètica.

 

El nostre servei d’Auditoria Energètica tindrà resposta a les seves preguntes: ¿Quan devem realitzar-la? Què analitzem? Quant me puc estalviar? Quines energies renovables i quant les puc aplicar?

 

L’auditoria energètica es pot realitzar a:


-Edificis residencials o terciaris, públics o privats
- Enllumenat públic
- Instal·lacions industrials
- Comerços
- Hotels

 

 

Gestió Energètica

 

Consisteix en el seguiment i control dels consums energètics. S’aconsegueix mitjançant l’anàlisi in-situ pel nostre tècnic, anomenat gestor energètic, amb optimització dels paràmetres principals del consum energètic.


Una vegada realitzat l’anàlisi, es prenen decisions i s’implanten solucions com poden ser les energies renovables com alternativa.

 

 

Planificació Energètica

 

Consisteix en l’elaboració d’un minuciós pla, dissenyat com una guia concisa, que orienti als nostres clients sobre el camí a seguir para aconseguir els seus objectius en matèria d’estalvi i eficiència energètica.


La nostra especialització en planificació energètica es desenvolupa tant en el sector privat com en el sector públic.

 

 

Projectes energètics

i energies renovables

 

Una vegada realitzada l’auditoria i la planificació energètica corresponent, es necessari executar les mesures correctores mitjançant la realització dels projectes energètics i l’aplicació de les energies renovables, que aconseguiran una major eficiència energètica.

 


Subvencions

per a projectes energètics

 

L’eficiència energètica, no és una tecnologia econòmica, el que succeeix es que les mesures adoptades son rentables i s’amortitzen en un temps relativament raonable.


Per executar aquests projectes AGGER Gestió, disposa dels mecanismes per a la recerca i gestió de subvencions que permeten el desenvolupament dels projectes por part dels nostres clients.


Claus en mà

Execució de claus en mà d’estalvi energètic, cobrint des de la fase d’anàlisi, projectes, implantació de les mesures correctores i el perfecte control del seu funcionament. S’inclouen la gestió de les subvencions necessàries per executar les instal·lacions.

 

Podem introduir i aplicar l’Eficiència Energètica a qualsevol de les tres modalitats de gestió establertes (Project Management, Constructor Management i Claus en mà Management) a qualsevol dels àmbits de acció de la construcció.


Transportes

Transports

Desarrollo Urbano

Desenvolupament
Urbà

Medio ambiente

Medi
Ambient

Agua

Aigua

Energía e Indústria

Energia
e Indústria

Ingeniería Construcción

Inginieria Construcció

Hoteles

Hotels