imagen de llave en mano management

Claus en mà Management

Gestió integrada de Projectes de construcció sense intervenció de la propietat


Gestió integrada de projectes de construcció, molt semblant, en fases a l'opció Project Management. La diferència es troba en la nul.la intervenció per part de la propietat.


Aquesta opció garanteix, un temps d'execució, un cost, una finançament i una sola certificació.


Esquema Clau en mà amb Project Management

 

esquema llave en mano con Project Manager

 

El Project Manager es converteix en el contractista principal y s'elimina una baula intermèdia.

imagen llave en mano management
Transportes

Transports

Desarrollo Urbano

Desenvolupament
Urbà

Medio ambiente

Medi
Ambient

Agua

Aigua

Energía e Indústria

Energia
e Indústria

Ingeniería Construcción

Inginieria Construcció

Hoteles

Hotels