imagen de ambitos de acción

Àmbits d'acció

Els nostres àmbits especialitzats als que contribuïm a desenvolupar la nostra acció


En cada una de las àrees s'ofereixen diferents tipus de serveis:

Transports


Enginyeria del Transport

 • Xarxes Viaries Urbanes i Interurbanes, Autopistes i Autovies

 • Ferrocarrils Urbans i Interurbans

 • Sistemes Aeroportuaris

 • Ports

   

 • Consultoria del Transport

 • Consultoria Concesional

 • Consultoria Logística i del Transport

 • Trànsit i Seguretat Vial

 • Explotació i Manteniment

 • imagen de dessarrollo urbano agger

  Desenvolupament Urbà


 • Urbanisme i Ordenació del Territori

 • Gestió del Sòl

 • Enginyeria Urbana

 • Arquitectura i Edificació

 • Censos, Inventaris i Cadastres

 • Direcció Integrada de Projectes


  imagen medio ambiente

  Medi Ambient


 • Gestió mediambiental

 • Qualitat i Avaluació Ambiental

 • Restauració d'espais degradats

 • Prevenció i control ambiental

 • Medi Ambient Industrial

 • Planificació turística

 • Desenvolupament Rural


  Aigua


 • Planificació Hidrològica

 • Hidrologia i Hidrogeologia

 • Preses i regadius

 • Abastiment i sanejament

 • Tractament. Dessalació

 • Enginyeria Fluvial

 • Gestió Integral de Recursos Hidràulics


  Energia e Indústria


 • Energia

 • Transport i Distribució d'Energia

 • Instal·lacions i Processos de l'Aigua

 • Instal·lacions de Transport i Edificació

 • Instal·lacions Industrials

  Ingenieria construcción

  Enginyeria de construcció


 • Direcció i Supervisió d'Obres

 • Seguretat i Salut

 • Control de Qualitat

 • Projectes Clau en mà

  imagen de Hoteles agger

  Hotels

   

 • De nova creació

 • Rehabilitació

 • Geriàtrics