imagen de project management

Àmbits d'acció> Aigua

Els nostres àmbits especialitzats als que contribuïm a desenvolupar la nostra acció


En cada una de las àrees s'ofereixen diferents tipus de serveis:

Aigua


  • Planificació Hidrològica

  • Hidrologia i Hidrogeologia

  • Preses i regadius

  • Abastiment i sanejament

  • Tractament. Dessalació

  • Enginyeria Fluvial

  • Gestió Integral de Recursos Hidràulics